Slideshow Image 1
หลักสูตร ค่าอบรม VAT  7% รวมจ่ายสุทธิ
ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ( 36 ชม. )
( 6 วัน )
7,000.-*1 490.- 7,490.-
6,500.-*2   455.- 6,955.-
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
( 1 วัน )
1,500.-*1 105.- 1,605.-
1,300.-*2 91.- 1,391.-
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบฯ
( 2 วัน )
2,500.-*1 175.- 2,675.-
2,300.-*2 161.- 2,461.-
ผู้ควบคุมระบบฯ
( 5 วัน )
6,500.-*1   455.- 6,955.-
6,300.-*2   441.- 6,741.-
การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า(ผู้ปฎิบัติ)
ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ
( 1 วัน )
2,000.-*1 140.- 2,140.-
1,800.-*2 126.- 1,926.-
การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า(ผู้ปฎิบัติ)
ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ
( 2 วัน )
5,000.-*1 350.- 5350.-
4,500.-*2 315.- 4,815.-
รายละเอียดการชำระเงิน
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์    ธ.กรุงไทย  สาขางามวงศ์วาน     เลขที่บัญชี  141-0-40266-5
บัญชีออมทรัพย์    ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางมด เลขที่บัญชี 046-2800685-6
3. กรณีชำระเงินล่วงหน้า กรุณา FAX ใบ PAY IN ให้ด้วย หมายเลขแฟ็กซ์ 02-417-0159
    
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000073266   
สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
81/109 หมู่ 1 ถ.พระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเหตุ
*1  ค่าอบรม / สัมมนาปกติ  
*2 ค่าอบรม / สัมมนากรณีสมาชิก P.M.C. 
3. อัตราค่าอบรมตลอดหลักสูตร รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่างและค่าเอกสาร
4.  เวลาการอบรม / สัมมนา  9.00 – 16.00 น.
สำหรับลูกค้าที่เข้าอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ทุกท่านที่สมัครจะได้รับ กระเป๋าใส่เอกสาร ฟรี (1 ใบ ต่อ 1 ท่าน)
ผู้เข้าอบรมจะได้รับอุปกรณ์การอบรมสัมนา ( ปากกา/ สมุดโน๊ต )


©2017PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.